آخرین اخبار : 

انواع ارتودنسی نامرئی


ارتودنسی نامرئی چیست؟
ارتودنسی نامرئی به سه شکل انجام می شود :
1-نصب براکت های شفاف بروی دندانها نمای زیبایی دارند و با براکت های فلزی متفاوت هستند وبسیاری از افرادی که میخواهند براکت ها (نگین های فلزی روی دندان) کمتر مشخص باشند این روش را انتخاب می کنند.

2-نصب براکت ها در سطح داخلی (زبانی) دندان،که افراد دیگر اصلا براکتی بروی دندانها مشاهده نمی کنند.

از معایب این روش میتوان به هزینه آن اشاره کرد که حدود 4برابر روشهای معمول است و همچنین احتمال آسیب به زبان وجود دارد.

3-تحویل پوشش های شفاف به بیماران،که این پوشش ها پلاستیکی و متحرک هستند و در زمان های خاصی قابل برداشتن هستند.

از مزایای این روش میتوان به کاهش مراجعه بیماراشاره نمود و همچنین از معایب آن میتوان به هزینه آن اشاره کرد که حدود 2برابر روش های معمول است و همه ی انواع ناهنجاری های دندانی ,فکی با این روش قابل درمان نیستند.