آخرین اخبار : 

عمل زیبایی بینی

اقدامات عمل زیبایی بینی

اقدامات عمل زیبایی بینی در عمل زیبایی بینی عروسکی، اقدامات ذیل صورت می گیرد: بالا بردن پل بینی در این عمل زیبایی بینی ، بینی های مسطح با ایجاد شکاف در ناحیه داخل بینی برجسته می شوند. در این حالت برای بالا بردن پل بینی از پروتزهای مصنوعی یا اتوپلاستی (خود پیوندی) استفاده می شود. به این ترتیب کل بینی برجسته خواهد شد. بالا ...

هر آنچه باید درباره عمل زیبایی بینی بدانیم

هر آنچه باید درباره عمل زیبایی بینی بدانیم صورت در معرض دید ترین قسمت بدن ماست و بینی در مرکز آن واقع شده و برجسته است لذا اشکالات ساختمانی بینی برای تمام افراد بوضوح قابل رویت است. جراحی زیبایی و پلاستيك بينی، افزون بر ايجاد تناسب درخود بينی، ارتباط خوشايندتری را بين بينی وديگر اجزای صورت برقرار مي كند. به همين دليل ...